Pro zákazníky

Reference

Realizované systémy generálního klíče SGHK :

ZŠ Dolní RoveňDolní_Roveň_-_škola

 

 

ZUŠ Třebechovice pod Orebemzus trebechovice

 

 

ZUŠ Týniště nad Orlicízus tyniste

 

 

INGTOP Týniště nad OrlicíingtopMŠ U Dubu Týniště nad Orlicí, Domov senioru Chrudim, Domov senioru Třebechovice pod Orebem,  Zámek Opočno,  Hasiči Rychnov nad Kněžnou

 

 

Jak vybrat dveřní zámek

Jako první musíte určit stranu otevírání dveří, zda máte pravé či levé dveře.

 

Většina námi prodávaných zámku je již pravolevá. U nich nemusíte znát stranu dveří. U takovéhoto zámku si sami lehce a rychle změníte stranu jazýčku, tak aby šel zámek na vaše dveře.

 

Pokud zámek pravolevý nebude, najdete u něho poznámku, že je buď levý, nebo pravý.

 

Identifikace dveří-
Dveře se vždy identifikují ze strany pantů.


Levé dveře jsou:

pokud stojíte před nimi a otevírají se k vám, mají panty na levé straně. Zámek a kování jsou na pravé straně.


Pravé dveře jsou:

pokud stojíte před nimi a otevírají se k vám, mají panty na pravé straně. Zámek a kování jsou na levé straně.

typy-dve

Dále je třeba vědět:


1. rozteč - hodnota A - vzdálenost mezi středem kliky (os čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanismus (např. cylindrické vložky)
2. vzdálenost od čela zadlabávacího zámku k ose kliky - hodnota B
3. hloubka zádlabu - hodnota C
4. výšku čela - hodnota D
5. šířka čela-hodnota E
6. typ otevírání dveří - pravé nebo levé (viz obrázek)

 

zmek-rozmry       Více zde:                  zmek-prez

Jak vybrat cylindrickou vložku

Při výběru správné cylindrické vložky musíte myslet na několik základních věcí:

 

1. Do jakých dveří si cylindrickou vložku kupujete – vchodové dveře do bytu či domu, sklep, branka, garážová vrata atd.

 

2. Úroveň zabezpečení – vždy se orientujte dle pyramidy bezpečnosti, případně dle požadavků pojišťovny, u které si chcete Vaši nemovitost či majetek pojistit. Při výběru vhodného výrobku Vám bude odborným rádcem pyramida bezpečnosti. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení nebo hrubému násilí.

aaaaaaaaa

3. Jaké poskytuje ochrany a doplňkové funkce

 

a

aa

aaa

aaaa

 

4. Změřit tloušťku dveří a vybrat odpovídající rozměry vložky:

• změřit tloušťku dveří včetně kování (a) – měří se na každou stranu od středu otvoru pro upevňovací šroub
• vzdálenost mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnější strany dveří (b)
• vzdálenost mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnitřní strany dveří (c)
Spojením rozměrů (b) a (c) získáte požadovanou velikost cylindrické vložky, např. 29 + 35 mm.
Velikost má být rovná nebo větší než velikost t (tloušťka dveří včetně kování).
Cylindrická vložka by neměla přesahovat kování na každé straně dveří o více jak 3 mm.
Údaj o rozměrech cylindrické vložky je uvedený na obalu.

aaaaaaaaaaa (1)

 

5. Provedení – oboustranná cylindrická vložka, jednostranná cylindrická vložka, v provedení  na jedné straně s knoflíkem, provedení "B" se zvýšenou odolností proti odvrtání.

aaaaaaa

 

6. Povrchová úprava - saténový nikl, mosaz, saténový chrom

aaaaaaaaa

Jak vybrat dveřní kování

Nejprve musíte vědět, zda chcete štítové, nebo rozetové kování. Dále pro jaký typ klíče bude kování určeno. A hlavně musíte znát rozteč kování. A na konec barvu a tvar.

1. štítové kování a rozetové kování:

Štítové kování:

je kování, které má na svém štítu umístěnou kliku i otvor pro klíč. U tohoto typu je zapotřebí znát rozteč.

 

Rozetové kování:

je kování, které je rozděleno na dvě části. Na první části je umístěna klika a na druhé části je umístěn otvor pro klíč. U tohoto typu nemusíte znát rozteč.

 

ŠTÍTOVÉ                    ROZETOVÉ

mcic_5a08530d5da5ba55ab106098f831b931 (1) rozetov1

 

2. typy otvorů pro klíč:

 

Otvor určený pro obyčejný klíč a dozický klíč ( BB ) . Používá se nejčastěji v interiérech.

oby-kl

 

 

Otvor určený pro cylindrickou vložku - fabku ( PZ ) . Používá se především u dveří, kde je zapotřebí lepší bezpečnost, jako třeba u vchodových dveří.

vlokov-kl

 

Otvor s WC pojistkou. Používá se převážně u WC a u koupelen.

wc-kl

 

3. rozteč kování:

Nejdůležitějším krokem při výběru kování je znát rozteč daného kování. Při výběru kování se špatnou roztečí by se vám mohlo stát, že vám kování nepůjde nainstalovat na dveře. Rozteč měříme jen na štítovém kování. U rozetového kování rozteč není důležitá.

 

A co vlastně rozteč je?

Rozteč je vzdálenost měřená v milimetrech, a to od středu kliky ke středu otvoru pro klíč. Pokud na dveřích ještě žádné kování nemáte a nemáte podle čeho měřit, tak můžete rozteč změřit podle zámku, který je ve dveřích. A to od středu otvoru pro kliku po střed otvoru pro klíč.

 

A jaké rozteče jsou?

Nejběžnější rozteče jsou 90mm a 72mm.

90mm: používají se především pro vchodové a bezpečnostní dveře.

72mm: používají se především pro interiérové dveře.

 

roztee-klika-i-zamek

 

Měření u jednotlivých typů otvorů pro klíč.

roztee-u-vech-typ

Obchodní podmínky

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.renobest.cz

1.2 Provozovatelem internetového obchodu je

RENOBEST s.r.o. 

Turkova 1059
Týniště nad Orlicí, 51721
IČ: 28829719, DIČ: CZ28829719

1.3 Vztahy a vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen "obchodní podmínky"), a dále příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4 Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a zavazuje se jimi řídit.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese

Renobest s.r.o.
Turkova 1059
Týniště nad Orlicí, 51721

: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100269778 / 2010, (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího.


5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.1. tohoto článku  je povinen kupující zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození, nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku. V případě, kdy kupující vrací zboží poškozené, opotřebené, bez originální krabice nebo v případě, kdy v důsledku nevhodně zabalené zásilky dojde k poničení zboží, nebo originálního obalu, je oprávněn prodávající pokrátit vracenou sumu úměrně opotřebení nebo znehodnocení.


5.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. V dopise prosím uvést číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. Zvolí-li zákazník pro zaslání peněz zpět vrácení poštovní poukázkou, bude od vracené ceny odečten náklad na zaslání poukázky. Odečten bude skutečně vynaložený náklad dle tarifu České pošty.

5.4 Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

5.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme od dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

5.6 Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu skutečných nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou.

5.7 V případě, kdy kupující požaduje vrácení platby za vracené zboží, je třeba písemně vyrozumět prodávajícího na e-mail: info@renobest.cz nebo stepanladislav@seznam.cz

5.8 Po doručení vraceného zboží obdržíte vaše finanční prostředky (veškeré uhrazené finanční prostředky) nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy.
Zákazníkovi bude zaslána příslušná částka dle zvolené varianty - na účet nebo poštovní poukázkou. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy, má dodavatel právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na vlastní náklady.

5.9 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ : V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

6. ZPŮSOB A DOBA DORUČENÍ

6.1. Dodací doba zboží se pohybuje v rozmezí 2-10dnů. Mohou nastat výjimečné případy, kde je některé zboží úplně nebo dočasně vyprodáno. V takovém případě se prodávající zavazuje o dané situaci neprodleně informovat zákazníka. Internetový obchod vykrývá pouze objednávky v rámci ČR, do ciziny nezasíláme.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá

7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

7.4 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu  a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

7.5 Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu prodávajícího nebo na e-mail info@renobest.cz nebo stepanladislav@seznam.cz. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

7.6 Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu prodávajícího. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je doporučujeme zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

7.7 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat elektronicky na emailu info@renobest.cz nebo  stepanladislav@seznam.cz .

7.8 Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo, poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

7.9 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího, adresu jeho bydliště, doručovací adresu, datum narození, emailovou adresu a telefonní číslo.

8.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.5 Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

8.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.9 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.10 Osobní údaje je možné odstranit z databáze na základě písemné žádosti kupujícího.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online ,  v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

11. ZPŮSOB DORUČENÍ A ÚHRADY

Zásilka bude zaslána prostřednictvím České pošty

Je-li zboží zasíláno na vaši adresu, je účtováno poštovné a balné.

Platba předem na účet:                    164,-kč

(Platba probíhá v korunách a na číslo účtu: 2100269778 / 2010)

Platba dobírkou:                                  204,-kč

(Pokud si zvolíte dobírku, platíte až při přebírání zboží.)

,nebo

přepravní službou PPL

Platba předem na účet:                    164,-kč

(Platba probíhá v korunách a na číslo účtu: 2100269778 / 2010)

Platba dobírkou:                                  204,-kč

(Pokud si zvolíte dobírku, platíte až při přebírání zboží.)

Reklamační řád
 1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.

 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

 3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
Doprava a platba zboží

OSOBNÍ ODBĚR:

Při osobním odběru se zboží platí v hotovosti.

V případě osobního převzetí není účtováno poštovné.

K osobnímu odběru budete vyzváni mailem, nebo telefonicky.

 

Tato adresa slouží k osobnímu převzetí zboží.

 

Renobest s.r.o.

Turkova 1059

517 21 Týniště nad Orlicí

 

 

Zásilka bude zaslána prostřednictvím České pošty

Je-li zboží zasíláno na vaši adresu, je účtováno poštovné a balné.

Platba předem na účet:                    164,-kč

(Platba probíhá v korunách a na číslo účtu: 2100269778 / 2010)

Platba dobírkou:                                204,-kč

(Pokud si zvolíte dobírku, platíte až při přebírání zboží.)

,nebo

přepravní službou PPL

Platba předem na účet:                    164,-kč

(Platba probíhá v korunách a na číslo účtu: 2100269778/2010)

Platba dobírkou:                                204,-kč

(Pokud si zvolíte dobírku, platíte až při přebírání zboží.)

 

 

Pokud je objednané zboží skladem, bude vám zasláno na uvedenou adresu od 2, nejpozději do 5 dnů (pouze v pracovní dny, a to od připsání částky na náš účet, nebo v případě objednání dobírkou, od této chvíle) od přijetí objednávky.

 

Není-li objednané zboží momentálně skladem, neprodleně vás o této skutečnosti budeme informovat elektronickou poštou nebo telefonicky. Veškeré zboží vám pak bude doručované Českou poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od emailového nebo telefonického potvrzení objednávky našim pracovníkem.

 

Zboží zasíláme pouze po území České republiky. Do zahraničí nezasíláme.

 

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Firma Renobest s.r.o., se sídlem Turkova 1059, Týniště nad Orlicí, IČ: 28829719, Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo 30216 (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

 

Osobní údaje

 

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“)

Účel zpracování

 

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.  Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

 • Předávání údajů spojené se správou informačních systémů:

Shoptet, a.s., CZ28935675

Předání údajů spojené s vyřízením objednávky v závislosti na výběru způsobu platby a dopravy probíhá se společnostmi:

Česká pošta, s.p., CZ47114983

PPL CZ s.r.o., CZ25194798

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Povinnost poskytnout osobní údaje

 

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Doba zpracování

 

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

 

Firma Renobest s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:

 1. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 4. aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
 7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

V Týništi nad Orlicí dne 25.5.2018

Kontakt

Renobest s.r.o.

IČO : 28829719

DIČ : CZ28829719

 

Adresa provozovny:

Ulice: Turkova 1059
Město: Týniště nad Orlicí    517 21

 

Telefony:

 

+420 603832738 - Štěpán Ladislav

+420 604274931 - Svoboda Marcel

Fax: +420 226013837

 

E-mail:

 

stepanladislav@seznam.cz

info@renobest.cz  

 

Tato adresa slouží také jako výdejní místo pro osobní převzetí zboží.

banka: FIO

číslo účtu: 2100269778 / 2010

Jsme plátci DPH.